Czym jest społeczeństwo?

Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, lecz nie każdy jego członek zdaje sobie sprawę z tego, czym tak w zasadzie jest społeczeństwo. Istnieje oczywiście wiele różnego rodzaju definicji, natomiast można stwierdzić, że społeczeństwo to pewna zbiorowość. To pewna grupa, z którą styka się jednostka ludzka, po czym grupa ta ma na jednostkę wpływ, kształtuje jej osobowość, ale również narzucane jej pewne normy, a potem reaguje na ich przestrzeganie bądź nieprzestrzeganie. Bardzo często można spotkać różnego rodzaju formy społeczeństw, które charakteryzują się na podstawie różnych kryteriów. I tak, możemy wyróżnić społeczeństwo otwarte oraz zamknięte, biorąc przy tym pod uwagę pozycję jednostki w strukturze społecznej. W przypadku społeczeństwa otwartego status jednostki jest zależny od tego, co jednostka osiągnęła, natomiast w ramach społeczeństwa zamkniętego status ten jest przypisany jednostce z racji jej urodzenia i może być usankcjonowany w sposób prawny, religijny lub obyczajowy. Jednym z ciekawszych rodzajów społeczeństwa jest społeczeństwo obywatelskie, które charakteryzuje przede wszystkim duża aktywność oraz zdolność do samoorganizacji i działania niezależnie od różnego rodzaju instytucji państwowych. Członkowie takiego społeczeństwa mają świadomość potrzeb całej wspólnoty, przez co dążą do ich zaspokajania. W ten sposób członkowie nie tylko interesują się sprawami całego społeczeństwa, ale również mają poczucie odpowiedzialności za pewne dobro wspólne.

Współczesne formy społeczeństwa

W związku z przemianami gospodarczymi oraz ekonomicznymi, wyróżnia się także społeczeństwo industrialne oraz postindustrialne. To pierwsze charakteryzuje się następującymi cechami:

  • efekt przemian, które związane są z rozwojem przemysłu,
  • coraz więcej społeczeństwa podejmuje prace w zakładach przemysłowych, ale też w handlu czy usługach,
  • odejście tylko i wyłącznie od rolnictwa.

Z kolei społeczeństwo postindustrialne to już społeczeństwo wysoko rozwinięte pod względem ekonomicznym. Coraz mocniej rozwija się handel oraz przemysł usług. Prócz tego, warto wspomnieć również o społeczeństwie globalnym, które pojawiło się przy okazji tworzenia się oraz trwania procesów integracyjnych, które dotyczyły przede wszystkim sfery ekonomicznej (swoboda przepływu towarów oraz kapitału), ale również kulturowej (przejmowanie wzorców kulturowych). Tymczasem wraz z bardzo szybkim rozwojem w sferze informacyjnej (co wiąże się przede wszystkim z rozwojem telefonii komórkowej, jak i internetu) pojawiło się jeszcze społeczeństwo informacyjne. Jego nazwa wywodzi się od faktu, że to właśnie informacja oraz procesy komunikacyjne odgrywają często najważniejszą i kluczową rolę w całym społeczeństwie. Ze społeczeństwem informacyjnym bardzo mocno wiąże się również społeczeństwo globalne. Warto tutaj wspomnieć o terminie globalnej wioski, który kiedyś opisywał trend związany z komunikacją na masową skalę, co umożliwiały różnego rodzaju media elektroniczne o charakterze masowym jak radio czy telewizja.

Dziś to pojęcie bardzo często używa się w ramach metaforycznego opisania działania internetu, gdyż głównie za jego sprawą użytkownicy z całego świata mogą się ze sobą komunikować.