Czym właściwie jest instytucja społeczna?

Instytucja społeczna jest kluczowym pojęciem w badaniach z zakresu socjologii. Jest to swego rodzaju pakt zawierany między danymi grupami budującymi społeczeństwo, który na stałe wyznacza pewne zdefiniowane układy. Instytucją społeczną są więc ogólnie przyjęte społecznie normy i wzorce zachowań. Członków instytucji społecznych łączy jeden zasadniczy, wyznawany przez wszystkich cel.

Jest to więc niejako społeczna organizacja, do której wstęp mają wszyscy Ci, którzy godzą się na zaprezentowane warunki. Do grona współczesnych instytucji społecznych trzeba zaliczyć instytucję małżeństwa, a więc także rodzinę, ograny prawne w tym sądownictwo, służby porządkowe, policję, struktury odpowiedzialne za opiekę nad zdrowiem, kościół, szkolnictwo (w tym szkolnictwo wyższe), więzienie, miejsce pracy, punkty marketingowe i tak dalej. Instytucje społeczne muszą mieć jasno określone zasady działania. Tworzą je ludzie, którzy pełnią odpowiednie role społeczne.

Jest to zatem sieć wzajemnych powiązań.