Dlaczego społeczeństwo jest zbiorowością?

Społeczeństwo bardzo często określa się jako zbiorowość, grupę jednostek, które łączy wspólny teren zamieszkania, język czy kultura. Ale co tak w zasadzie decyduje o tym, że społeczeństwo jest zbiorowością? Wszak każda jednostka jest inna – mamy różne upodobania, pochodzenie czy status społeczny. Trzeba jednak przy tym wszystkim pamiętać, że nie ma na świecie społeczeństwa, które nie byłoby zróżnicowane pod względem wewnętrznym.

Różnimy się bowiem od siebie i dlatego też mamy do czynienia z różnego rodzaju społeczeństwami, które tworzyły się na przestrzeni wieków i wciąż się zresztą tworzą. Pomimo tego, społeczeństwa stanowią zbiorowości – jednostki różnią się od siebie, często bardzo znacząco, lecz mimo wszystko stanowią jedno społeczeństwo. To dlatego tak ważne jest, aby rola każdej jednostki w społeczeństwie była dobrze określona, a jej potrzeby oraz oczekiwania odpowiednio zaadresowane oraz zaspokajane.

Jednym z przykładów dobrze zorganizowanej zbiorowości, która wykazuje aktywność i chęć działania niezależnie od podmiotów władzy państwowej jest społeczeństwo obywatelskie, które szczególnie w ostatnich latach zyskuje coraz to więcej zwolenników. Tego typu społeczeństwo potrafi przede wszystkim w samodzielny sposób się zorganizować, a do tego także osiągać wyznaczone i określone wcześniej cele, nie potrzebując przy tym impulsu od różnego rodzaju instytucji państwowych. To, co wyróżnia społeczeństwo obywatelskie to fakt, że wszyscy jego członkowie mają świadomość potrzeb całej wspólnoty i chcą dążyć do ich zaspokajania.

Oznacza to, że członkowie społeczeństwa obywatelskiego interesują się sprawami, które dotyczą całej społeczności, mając przy tym poczucie odpowiedzialności za dobro wspólnego całego społeczeństwa.

Dobrze działająca zbiorowość, czyli społeczeństwo obywatelskie!

Nie każdy obywatel ma jednak świadomość na temat tego, w jaki sposób może oddziaływać w państwie. W związku z tym, warto wyróżnić najważniejsze kategorie związane z oddziaływaniem społeczeństwa obywatelskiego, do których należą:

  • oddziaływanie na język oraz ekspresję społeczną – poprzez tworzenie różnego rodzaju haseł oraz sloganów, powiązanych z jakąś ważną społecznie sprawą czy problemem,
  • oddziaływanie na politykę – dawanie impulsu do podjęcia jakichś działań politycznych lub też ich blokada oraz wpływanie na powstawanie nowych instytucji,
  • oddziaływanie na procesy instytucjonalne – poprzez wpływanie na działanie różnego rodzaju organizacji oraz udział obywateli w procesie podejmowania decyzji,
  • oddziaływanie na strukturę społeczeństwa – poprzez wzmocnienie autonomii instytucji ponadnarodowych.

Wszystko to powoduje, że społeczeństwo obywatelskie jest dziś podstawą wielu państw demokratycznych i uznawane jest za najważniejszą zbiorowość w państwie. Wszystko dlatego, że to właśnie członkowie takiego społeczeństwa mają bezpośredni wpływ nie tylko na wybór władz, ale również na ich późniejsze działania, czy to w ramach procesu podejmowania decyzji, czy też w ramach kontroli. Warto pamiętać o tym, że każde społeczeństwo jest zbiorowością, ale samo to nie wystarczy – zbiorowość musi bowiem być aktywna i współpracować.