Dlaczego społeczeństwo obywatelskie jest ważne?

Państwo to jedna z największych społeczności, w jakiej można się znaleźć. Członków tej grupy społecznej nazywa się z reguły obywatelami. Obywatele mają pewne określone prawa, ale również różnego rodzaju obowiązki, które wynikają z więzi łączącej ich z państwem. To działa też jednak w drugą stronę, w związku z czym także państwo posiada swego rodzaju kompetencje w stosunku do swoich obywateli.

Prócz tego, zobowiązana jest również, aby świadczyć im określone dobra i usługi. W tym wszystkim warto jeszcze wspomnieć o społeczeństwie obywatelskim. Nie ma jednej poprawnej definicji społeczeństwa obywatelskiego. Można pokusić się więc o stwierdzenie, że społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, które charakteryzuje się przede wszystkim aktywnym działaniem niezależnie od różnego rodzaju instytucji państwowych.

Takie społeczeństwo – prócz aktywności – wykazuje również zdolność do samodzielnej organizacji, jak i określania oraz osiągania wyznaczonych wcześniej celów, do czego nie potrzebny jest żaden impuls ze strony władzy państwowej. Jakby tego było mało, członkowie takiego społeczeństwa mają świadomość potrzeb całej wspólnoty oraz zainteresowanie sprawami społeczności. Najważniejszym zadaniem, jakie ma przed sobą społeczeństwo obywatelskie, to wprowadzenie korzystnych dla interesu społecznego zmian. Wynika to przede wszystkim z faktu, że członkowie społeczeństwa mają poczucie odpowiedzialności za pewne wspólne dobro.

W ostatnich dekadach, społeczeństwo obywatelskie zaczęło rozwijać się także za pośrednictwem internetu, dzięki czemu nawet mała grupa ludzi jest w stanie podjąć takie działanie, które zmobilizuje wiele osób do podjęcia jakichś działań. Tego typu instrumenty jak internet bardzo często wykorzystuje się również do zwrócenia uwagi na różnego rodzaju ważne problemy społeczne.

Jakie są formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym?

Przy tym wszystkim, warto wiedzieć, w jaki sposób obywatele mogą tworzyć społeczeństwo obywatelskie, a co za tym idzie jakie są formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym danego państwa. Do najczęściej wymienianych form wymienia się przede wszystkim:

  • prawo wyborcze (czynne i bierne),
  • uczestnictwo w referendum,
  • ludowa inicjatywa ustawodawcza,
  • inne liczne postacie samoorganizacji.

Prawo wyborcze objawia się oczywiście tym, że każdy obywatel posiadający takie prawo może brać udział w wyborach – w Polsce prawo wyborcze oparte jest na czterech zasadach takich jak: powszechność, równość, tajność oraz bezpośredniość. Z reguły mówi się tutaj o pośrednim udziale obywateli w życiu publicznym. Bardziej bezpośrednią formą jest z kolei udział w referendum, które stanowi możliwość wypowiedzenia się obywateli nad jakąś kwestią, dotyczącą albo całego państwa, albo tylko jego części. Nie można zapomnieć także o ludowej inicjatywie ustawodawczej, w ramach której obywatele – po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów – mogą samemu przedstawiać projekty ustaw.

Jeżeli natomiast chodzi o inne przejawy uczestnictwa obywateli państwa w jego życiu publicznym to chodzi tutaj przede wszystkim o różne rodzaje i postaci samoorganizacji, wśród których można wspomnieć na przykład o wstąpieniu do partii politycznej lub też założenie takowej.