Emocje a myślenie

Kobiety są bardziej wrażliwe i emocjonalne. Nie jest to żaden stereotyp, ponieważ dowiedziono, że duża ilość połączeń między półkulą lewą a prawą sprawia, że różne informacje pochodzące z poszczególnych półkul wzajemnie na siebie wpływają.

Z tego powodu kobiecie trudniej oddzielić emocje od myślenia. To jest jedna z podstawowych różnic między płciami.

W przypadku mężczyzn wygląda to zupełnie inaczej. Mężczyźni z łatwością oddzielają emocje od myślenia.

Wydaje się, że ten sposób jest bardziej pożądany, jednak trzeba pamiętać, że w kontaktach interpersonalnych trzeba wziąć pod uwagę nie tylko logiczne argumenty, ale również emocje. Takie uwarunkowania między płciami prowadzą do różnic w postępowaniu.

Jeśli dyrektor-mężczyzna musiałby kogoś zwolnić, najpewniej wybrały najmniej produktywnego pracownika. W przypadku dyrektora-kobiety proces ten byłby bardziej złożony.

Kobieta miałaby na uwadze również inne czynniki, jak zaangażowanie w pracę, motywację czy posiadanie rodziny.