Globalizacja migracji

Współcześnie często zakłada się, że większość emigrantów stanowią osoby pochodzące z biednych, niezbyt dobrze rozwiniętych krajów. Właśnie osoby poszukujące lepszego życia poza granicami swojego państwa mają kreować większość ruchów migracyjnych. Coraz częściej jednak zakłada się, że w przyszłości wędrówki ludności mają osiągnąć charakter globalny.

Oznacza to, że coraz więcej krajów będzie zarówno miejscem pochodzenia, jak i celem emigrantów. Myśląc w ten sposób o globalizacji migracji, warto poszerzyć swoje postrzeganie motywów kierujących emigrantami. Nie muszą odnosić się tylko do najpopularniejszych celów zarobkowych.

Coraz chętniej udajemy się w podróże tylko po to, by zobaczyć, jak żyją przedstawiciele innych kultur. Popularność zyskują również międzynarodowe związki, które jeszcze kilka lat temu stanowiły nie lada fenomen. Idąc tym tokiem myślenia, możemy migrować również do tych krajów, które niekoniecznie stwarzają nam najlepsze możliwości ekonomiczne.

Właśnie dlatego może okazać się, że nawet osoby z krajów wysokorozwiniętych będą poszukiwały swojego miejsca na ziemi poza granicami swojego państwa.