Homogenizacja kultury

Jednym z najczęściej wspominanych skutków globalizacji jest homogenizacja kultury. Zjawisko to polega na ujednolicaniu kultury w obszarze danego społeczeństwa, a na jego rozwój wpływa między innymi komercjalizacja świata i rozwój produkcji masowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że indywidualność jest dziś bardzo cenioną cechą, trudno się dziwić, że jest to aspekt sprzyjający krytyce globalizacji. W procesie homogenizacji zwykle możemy wyróżnić kulturę dominującą.

To właśnie ona w dużym stopniu wpływa na kształtowanie się kultur, które znajdują się w jej zasięgu. Jednocześnie sama taka przyswaja wpływy innych kultur, jednak zaledwie w niewielkim stopniu.

Jej wpływy jednak mogą wypierać także dawne elementy słabszej kultury i sprawiać, że obydwie staną się do siebie nad wyraz podobne. Co może ulec homogenizacji? Odpowiedź jest tak samo prosta, co przerażająca – wszystko.

Ujednoliceniu kulturowemu mogą ulegać między innymi zwyczaje czy moda. Nie da się jednak ukryć, że pod jej wpływem pozostają także wyznawane wzorce, zachowania czy wartości.

Z czasem homogenizacja może prowadzić do zaniku niektórych elementów danej kultury i wyparcie ich przez inne.