Jak media widzą seniorów?

Starsi ludzie to nie tylko osoby schorowane, wymagające opieki i pozbawione życiowej radości. Seniorzy są tak samo wartościowi i potrzebni w społeczeństwie, jak przedstawiciele innych grup wiekowych.

Media kształtują jednak pewien wizerunek osoby starszej, który wpływa na odbieranie takich ludzi przez innych, a także przyczynia się do dyskryminacji ze względu na wiek. Medialny wizerunek osób starszych pokazuje ich brak energii i zdrowia.

Przedstawia ich jako ludzi samotnych, smutnych, zrzędliwych i złośliwych. Często podkreśla się ich fanatyzm religijny.

Starsi ludzie występują najczęściej w reklamach środków farmaceutycznych przez co podkreśla się ich brak zdrowia. W pozytywnym świetle ukazywani są wraz z rodziną, jako związani z wnukami dziadkowie i służący życiowymi mądrościami rodzice.

Częste podkreślanie kwestii chorób ma swoje skutki w postrzeganiu starszych osób. O wiele trudniej jest im znaleźć pracę, bo są uważane za osoby nie w pełni sprawne ruchowo.

W rzeczywistości, mają więcej cierpliwości i mogą wykonywać dokładniej zlecone zadania.