Konflikt interpersonalny i wewnątrzgrupowy

Kolejnym wyznacznikiem konfliktów społecznych w ogóle, jest ich interpersonalne powstawanie, które mogą zaistnieć pomiędzy dwiema osobami. Niemniej jednak biorąc pod uwagę charakter omawianego tematu warto zwrócić uwagę na większy jego zakres, a mianowicie problemy wynikające z funkcjonowania wewnątrz grupy społecznej. Życie człowieka odbywa się według z góry określonych etapów, przez które należy przejść, generując w ten sposób przynależność do danej grupy społecznej.

Wśród nich znajduje się przede wszystkim rodzina, z którą nawiązuje się nierozerwalną więź, następnie rówieśnicy i cała grupa przedszkolna, szkolna, aż wreszcie środowisko zawodowe. Oczywiście należy dodać, że nie jest to końcowy etap, bowiem cała sfera życia rodzinnego, która polega na zakładaniu małżeństwa, co wiąże się z współistnieniem ze sobą dwóch obcych rodzin, ma tutaj ogromne znaczenie. Niemniej jednak na każdym etapie przynależności dochodzi do powstania konfliktów wewnątrzgrupowych, które oczywiście są efektem sprzecznych celów, poglądów, czy zachowań.