Kto tworzy społeczeństwo?

Społeczeństwo odgrywa bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. Wyróżniamy różnego rodzaju typy społeczeństw, które charakteryzują się różnymi cechami. Tak czy siak, każdy z nas jest członkiem jakiegoś społeczeństwa. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, kto tak w zasadzie tworzy społeczeństwo. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo to nie tylko jakiś zbiór ludzi, lecz raczej pewna całość, która posiada swoją strukturę. Za sprawą określenia struktury danego społeczeństwa powinniśmy być więc w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto tworzy społeczeństwo. Struktura społeczna to swego rodzaju system zależności oraz dystansów społecznych. Określając strukturę społeczną jesteśmy w stanie określić więzi wiążące poszczególne jednostki, ale również wszystkie antagonizmy pomiędzy nimi. Wszystkie te stosunki mają niezwykle ważne znaczenie, ale istotne są również funkcje pełnione przez poszczególnych członków społeczeństwa oraz pewien społeczny dystans, który ich dzieli.

W związku z tym, struktura społeczna bardzo często jest zależna od warunków ekonomicznych czy geograficznych. Niemniej jednak, struktura społeczna jako twór dynamiczny, cały czas ewoluuje i zmienia się. Jednym z najważniejszych elementów struktury społecznej jest uwarstwienie, czyli inaczej mówiąc stratyfikacja, a więc pewien system społecznego zróżnicowania, hierarchia jednostek oraz grup. Podstawą stratyfikacji są oczywiście różnego rodzaju nierówności, które zmieniały się na przestrzeni dziejów. Przykładem rodzaju stratyfikacji społecznej jest oczywiście podział klasowy, czyli podział, który powstał wraz z rozwojem społeczeństwa.

Rola rodziny w społeczeństwie

Bardzo ważną częścią każdego społeczeństwa jest rodzina, która często określa się jako najbardziej podstawową jednostkę społeczeństwa. Jakby tego było mało, rodzina spełnia w społeczeństwie wiele różnego rodzaju funkcji. Wyróżniamy tutaj przede wszystkim takie funkcje jak:

  • materialno-ekonomiczna – zaspokajanie potrzeb materialnych członków rodziny,
  • opiekuńczo-zabezpieczająca – zabezpieczenie członków rodziny w sposób materialny oraz fizyczny i zapewnienie im niezbędnych środków do życia,
  • prokreacyjna, legalizacyjno-kontrolna – legalizowanie niektórych typów zachowań członków rodziny oraz sprawowanie kontroli o charakterze wzajemnym,
  • socjalizacyjna – realizowana w dwóch wymiarach, a więc nie tylko poprzez przygotowanie członków rodziny do spełnienia ról społecznych, ale również poprzez wzajemne dostosowanie osobowości współmałżonków,
  • klasowa – wyznaczenie pozycji w strukturze społecznej i zawodowej członkom rodziny,
  • kulturalna – w szczególny sposób związana jest z funkcją socjalizacyjną i polega na zapoznawaniu młodego pokolenia z kulturą, np. poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego,
  • rekreacyjno-towarzyska, emocjonalno-ekspresyjna – zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz możliwość wyrażania swojej osobowości na zewnątrz.

Jak więc widzimy, rodzina spełnia wiele różnego rodzaju funkcji, dzięki którym jednostki mogą znacznie lepiej przygotować się do życia społecznego, a następnie stać się integralną częścią społeczeństwa i tworzyć je w odpowiedni sposób.