Migruj z kulturą

Parafrazując stare polskie przysłowie, można zaryzykować stwierdzenie, że migracja jest migracji nierówna. Mogłoby się wydawać, że w tym przypadku kluczowe znaczenie ma odległość, jaką musimy przebyć do miejsca docelowego. W niektórych przypadkach może się okazać, że największą przeszkoda na drodze do zadowolenia ze swojej migracji będą różnice kulturowe. Nie da się ukryć, że najłatwiej będzie przenieść się do kraju, którego kultura jest podobna do naszej. Nie będziemy mieli tak wielu różnic do zaakceptowania, co w dużej mierze zmniejszy również wielkość odczuwanego szoku kulturowego.

Znacznie łatwiej będzie nam się przystosować do życia w nowym środowisku i znaleźć nowych znajomych. Czasami jednak celem migracji jest właśnie chęć oderwania się od własnej kultury i diametralne jej zmienienie. Przed takim wyjazdem warto jest dokładnie zapoznać się z kulturą docelowego miejsca. W ten sposób mamy szansę dokładniej przygotować się na to, co nasz czeka po wyjeździe. Unikniemy też popełnienia gafy, czy nawet narażenia się miejscowym, w przypadku bardziej konserwatywnych kultur.