Niepokalanów – obowiązkowy punkt na pielgrzymkowej mapie

Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej w Niepokalanowie to jeden z najmłodszych tego typu obiektów w Polsce, a mimo to bardzo popularny wśród osób podróżujących do świętych miejsc. Związane jest ono nierozerwalnie także ze św.

Maksymilianem Kolbe, bez którego to miejsce kultu w ogóle by nie istniało. To właśnie kanonizowany w 1982 roku św.

Maksymilian założył Niepokalanów w 1927 roku, przenosząc tam jednocześnie siedzibę Rycerstwa Niepokalanej, czyli stowarzyszenia ludzi świeckich, którzy pomimo to zajmują się apostolstwem pod znakiem Matki Bożej. Natychmiast zaczęto w tym miejscu budowę sanktuarium, jednak prace zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej.

To właśnie jednak światowy konflikt sprawił, że Niepokalanów stał się istotnym miejscem pielgrzymek. Maksymilian Kolbe zginął bowiem w obozie koncentracyjnym, a jego bohaterstwo sprawiło, że ludzi zaczęli przyjeżdżać do Niepokalanowa nie tylko aby oddać cześć Maryi, ale także św.

Maksymilianowi. Dziś Niepokalanów odwiedza rocznie nawet pół miliona osób.