Nowe technologie nie zawsze są na plus

Globalizacja w dużej mierze stwarza szansę dla pojawiania się innowacyjnych technologii.

Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firm działających na skalę międzynarodową.

Mają za zadanie usprawnianie produkcji oraz stwarzanie możliwości transportowania przedmiotów na poziomie międzynarodowym bez szwanku.

Taki rozwój technologiczny może nieść jednak ze sobą również negatywne skutki.

Jednym z nich bez wątpienia jest automatyzacja produkcji.

Ma ona za zadanie zmniejszanie kosztów wytwarzania towarów w taki sposób, by mogły być sprzedawane w konkurencyjnych cenach.

Niestety, takie rozwiązanie sprawia również, że gdy ludzie zostają z powodzeniem zastąpieni przez maszyny, zmniejszeniu ulega liczba potencjalnych miejsc pracy.

W tym wymiarze rozwój technologii jest raczej zjawiskiem negatywnym niż pozytywnym Oczywiście, wprowadzenie tego typu rozwiązań nie zawsze jest możliwe.

Trudno jednoznacznie wartościować automatyzację produkcji, która w niektórych przypadkach może ułatwiać pracę, nie wykluczając udziału czynnika ludzkiego, który często stanowi niezbędny element procesu produkcji.