Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny

Bardzo wiele firm pracuje nad tym, by udoskonalać sprzęt medyczny, który jest wykorzystywany w rehabilitacji. Dzięki coraz nowszym wynalazkom technologicznym chorzy korzystają z nowoczesnych urządzeń wspomagających ich powrót do zdrowia. Organizuje się specjalne szkolenia dla kadry lekarskiej i dla terapeutów, które mają ich przygotować do posługiwania się nową aparaturą. Potrafią oni później w konkretnych przypadkach dysfunkcji zastosować odpowiednie sprzęty pomagające w rehabilitacji. Pacjenci, którzy są po zabiegach ortopedycznych np. wszczepieniu endoprotezy albo stawów kolanowych, mogą obecnie korzystać z najnowocześniejszej szyny rehabilitacyjnej.

Ćwiczenia wykonywane na niej w znacznym stopniu skracają czas leczenia i pozwalają szybciej podjąć aktywność życiową. Podobne sukcesy w dochodzeniu do sprawności osiągają pacjenci po urazach neurologicznych, którzy korzystają z rękawicy lub robota do rehabilitacji ręki. Spektakularnym sukcesem jest szkielet do reedukacji chodu służący min. chorym z częściowym uszkodzeniem rdzenia kręgosłupa. Wskazane jest prowadzenie rehabilitacji w każdej chorobie, a więc pacjenci kardiologiczni, onkologiczni, neurologiczni, diabetycy i wszyscy inni potrzebują dobrej aparatury, by proces dochodzenia do zdrowia był skuteczny. Ważna jest szybka pomoc po zabiegach, dlatego niektóre szpitale posiadające specjalistyczny sprzęt udostępniają go swoim pacjentom już w czasie ich planowego pobytu w placówce.

Dalsze usprawnianie powinno odbywać się w ośrodkach wyposażonych w najnowszy sprzęt.