Obowiązki Straży Miejskiej

Instytucja Straży Miejskiej została powołana by służyć obywatelom społeczności miejskich. Jej głównym zadaniem jest oczywiście dbanie o porządek i spokój w miejscach publicznych.

Chociaż istnieje sporo głosów opowiadających się za tym, że Straż Miejska nie jest potrzebna, to tak naprawdę trudno wyobrazić sobie właściwie funkcjonowanie przestrzeni miejskiej bez pomocy tej instytucji. Do obowiązków Straży Miejskiej należy także kontrola ruchu drogowego, dlatego też jej przedstawiciele mogą stosownie odpowiedzieć na niepokojące zachowania kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Strażnicy są gotowi do udzielania pomocy podczas katastrof oraz klęsk żywiołowych, zawsze walczą w imię dobra i bezpieczeństwa obywateli. Czuwają nad porządkiem imprez i większych przedsięwzięć miejskich.

W razie konieczności mają możliwość sprawdzenia dokumentów w celu dokonania identyfikacji. W przypadku stwierdzenia niepokojących zajść Straż Miejska może odpowiednio zareagować, wzywając policję oraz organy wyższego szczebla.