Płeć psychologiczna

W społeczeństwie istnieje zrozumiały dla wszystkich podział cech typowo kobiecych i typowo męskich. Cechy takie jak arogancja, przebojowość czy agresja przypisywane są mężczyznom. Kobiety z kolei uchodzą za osoby ciepłe, wrażliwe i uczuciowe.

Takie stereotypowe myślenie ma pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie sposób jednak pominąć, że w każdym środowisku znajdzie się pewna kobieta, która uchodzi za męską. Wynika to z postrzegania przez daną osobę typowych stereotypów płci.

Na tej podstawie odbierana jest przez resztę społeczeństwa. Kobieta o męskich cechach będzie zatem dominująca i opanowana. Mężczyzna o cechach kobiety będzie przejawiał dużą wrażliwość w stosunku do cierpienia innych osób.

Trzeba zatem pamiętać, że wzorce zachowania zawsze mogą się różnić od przyjętych stereotypów. Nie oznacza to, że dane zachowanie jest złe czy niewłaściwe. Pewne predyspozycje zawsze będą domeną mężczyzn, tak jak niektóre domeną kobiet.

Jednakże istnieje wiele czynników, które warunkują ostateczne zachowanie i sposób myślenia.