Polak w oczach innych

Obraz Polaka w umysłach innych ludzi, nie zawsze wiąże się z pozytywnymi aspektami. Owszem, Polacy odbierani są jako ludzie gościnni, otwarci i dobrzy towarzysze zabawy, jednak powszechne są także negatywne wyobrażenia o Polakach. Stereotypy sprawiają, że Polacy mogą być postrzegani takimi, jakimi wcale nie są, a obcokrajowcy mogą odnosić się do nich z niechęcią. Przyjęło się uważać, że Polacy nie potrafią cieszyć się z drobnych rzeczy i wciąż narzekają.

Niezadowolenie koncentruje się wokół sfery polityki, zarobków i zdrowia. Źródeł wiecznego narzekania można upatrywać w czasach PRL-u, a także po transformacji ustrojowej. Stereotypowy Polak nie stroni od alkoholu, a w szczególności od wódki. Lubi nie tylko dobrze zjeść, ale również dobrze się napić.

Często słyszy się również o Polaku-złodzieju, który korzysta z każdej okazji do kradzieży. Obcokrajowcy podejrzliwie podchodzą do wszelkich ofert pomocy, obawiając się o swoje torby i aparaty. Niektórzy uważają, że Polacy nie lubią obcych narodów. To bardzo krzywdzące przekonanie, którego nie powinno odnosić się do wszystkich.