Przełamując stereotypy

Funkcjonując w społeczeństwie, przejmujemy stereotypy, którymi później się posługujemy. Stereotypy mogą być pozytywne lub negatywne, a także wykorzystywane całkiem nieświadomie. Niektóre z nich są krzywdzące w stosunku do grup, których dotyczą.

By uniknąć wydawania pochopnych osądów, należy starać się patrzeć na wszystko racjonalnie i przełamywać stereotypy. Stereotypy społeczne dotyczą różnych grup ludzi. Wytworzyliśmy uogólnienia dotyczące osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, cudzoziemców, bezrobotnych, bezdomnych czy studentów.

Takie uproszczone obrazy w naszych głowach sprawiają, że mamy pewne oczekiwania wobec danych osób i nie przyjmujemy do świadomości, że może być inaczej. Ułatwia to nam funkcjonowanie i rozumienie świata. Jednak takie informacje nie są pełne i nie tworzą prawdziwego obrazu tego, co nas otacza.

Przełamanie stereotypów pozwoli nam dostrzec rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Sprawi, że otworzymy się na innych ludzi i na to, co nieznane. Przestaniemy się bać i krzywdzić innych, wydając pochopne osądy.

Kiedy przyjdzie nam na myśl konkretne skojarzenie, należy zastanowić się na jakiej podstawie tak sądzimy? I jeśli nie znajdziemy wystarczającego uzasadnienia dla naszej oceny, starajmy się nie wierzyć stereotypom.