Przykład idzie z góry

Młode osoby mają to do siebie, że szukają wzorców i powielają je na swój sposób. To jeden z elementów procesu socjalizacji, ale także wychowania i nie należy go w żaden sposób pomijać. Fakt, że dzieci naśladują w wielu zachowaniach dorosłych można wykorzystać do budowania w nich pozytywnych postaw – również tych związanych z aktywnością fizyczną. Uprawianie sportu i ruch to ważne czynniki w życiu każdego człowieka, ale nie każdy bierze to sobie do serca.

Młodzi ludzie mają wiele okazji, żeby ze sportem mieć do czynienia – chociażby w szkole, gdzie odbywają się lekcje WF, są także specjalne koła zainteresowań związane ze sportem. Opcji jest sporo, trzeba tylko na którąś się zdecydować. Warto, aby dorośli pomagali w podjęciu tej decyzji, bo jedynie wtedy będzie można mówić o tym, że zadziała efekt autorytetu. Jeśli rodzice będą dbali o swój kręgosłup, układ kostny i stawy poprzez aktywność sportową, to również dzieci będą miały większą motywację, aby uczynić to samo.

Liczy się tylko stosowanie zachęt, a nie przymuszanie do czegokolwiek, bo efekt na pewno będzie odwrotny.