Przyszłość manipulatorów

Manipulacja to bardzo ważna technologia, wykorzystywana w rozmaitych branżach.

Dzięki ciągle postępującemu rozwojowi technologii, może dziś przebiegać w bardzo zaawansowanym stopniu.

Jeszcze w dwudziestym wieku manipulatory mogły wykonywać wyłącznie uproszczone czynności, a dziś mogą w dużej mierze zastąpić człowieka.

Jaka jest przyszłość maszyn manipulacyjnych? Zakłada się, że jeszcze w dwudziestym pierwszym wieku manipulatory będą mogły dorównać człowiekowi w jego zdolnościach manipulacyjnych.

Optymiści uważają, że jeśli tak się stanie, będą mogły nas nawet wyprzedzić w tym zakresie! Jeśli maszyny zostaną rozwinięte do zakładanego stopnia, będą mogły całkowicie zastąpić ludzi i wykluczyć ich udział z produkcji przemysłowej.

Może się zdarzyć, że zastąpią czynnik ludzki także w innych dziedzinach, wymagających precyzji i szybkości działania, na przykład w chirurgii.

Tego typu założenia są jednak dość daleko idącymi prognozami.

Dziś większość robotów może z powodzeniem manipulować przedmiotami, ale tylko w zakresie z góry założonego przez inżynierów planu.

Przełomowym momentem dla manipulacji będzie wynalezienie robota zdolnego na bieżąco dostosowywać się do wymagań otoczenia i sytuacji.