Rodzaje bioinformatycznych baz danych

Tak, jak wspomniano głównym zastosowaniem bioinformatyki jest tworzenie baz danych. Te zbiory informacji z dziedziny biologii oraz medycyny to przede wszystkim sekwencje DNA. Ich zastosowanie, analiza i przechowywanie jest podstawą do prowadzenia innowacyjnych badań naukowych. Rozwój technologii informatycznych przyczynił się do wprowadzenia zmian przy tworzeniu baz. Bowiem w pierwszej fazie odbywało się to poprzez porządkowanie informacji, które tworzyły dotychczasowe zasoby.

W miarę wdrażania nowych systemów, uzyskano możliwość pozyskiwania nowych informacji. Warto zatem podkreślić, że współczesne bazy danych to źródła informacji, które podlegają ciągłym zmianom i uzupełnieniom. Dzięki możliwościom, jakie daje informatyka i związane z nią narzędzia możliwe jest przeprowadzanie eksperymentów oraz doświadczeń laboratoryjnych. Ich wynikiem są uzyskiwane nowe sekwencje w poszczególnych bazach. Dlatego też, czasami dochodzi do wprowadzenia również błędnych danych.