Tworzenie bioinformatycznych baz danych

Konieczność analizowania danych, ich przetwarzanie i przechowywanie przyczyniło się do powstania bioinformatycznych baz danych.

W pierwszej kolejności należy wyróżnić tą powstałą już w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Jest to wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych GenBank, której zadaniem jest gromadzenie sekwencji nukleotydów.

Kolejną bazą opierającą się na poznaniu ludzkiego genomu jest HGP – Human Genome Project oraz NCBI -National Center for Biotechnology Information.

W Europie również bioinformatyka zaczęła odgrywać znaczącą rolę, czego dowodem było powstanie SWISS-PROT oraz EMBL, laboratoriów biologii molekularnej.

We wszystkich tych instytucjach możliwe jest oczywiście przechowywanie danych, jednak to nie wszystko, co oferują te innowacyjne laboratoria.

Bowiem ich głównym zadaniem jest przetwarzanie sekwencji poprzez wykorzystanie algorytmów.

Działania te są możliwe dzięki połączeniu technologii, nauki oraz wiedzy z zakresu biologii, medycyny i oczywiście informatyki.