Kim są uczestnicy rynku forex? Jak zostać jednym z nich? Z wszystkich uczestników tego rynku wyróżnia się przede wszystkim cztery grupy inwestorów. Należą do nich zabezpieczający (hedgers), spekulanci (speculators), arbitrażyści (abritragers), animatorzy rynku (market makers).

Do zabezpieczający zalicza się głównie firmy zajmujące się działalnością eksportowo-importową, lub działające głównie w walutach obcych. Są to głównie firmy średniej i dużej wielkości, jednak możemy zaliczyć też prywatnych inwestorów.

Wynika to z zaciągania kredytów w obcych walutach przez osoby prywatne.  Spekulanci to inwestorzy zainteresowani zarabianiem na różnicach między cenami kontraktów terminowych. Mogą to być zarówno firmy jak i osoby fizyczne.

Aribtrażyści opierają swoją strategię na różnicach kursowych działając jednocześnie na dwóch lub więcej rynkach. Do tej grupy zalicza się głównie duże firmy z ogromnym kapitałem.

Ostatnią podstawową grupę tworzą animatorzy rynku, którzy jak nazwa wskazuje pełnią rolę nakręcania maszyny giełdowej. Są to wszelkie instytucje pośredniczące w obrocie walutowym, banki, dealerzy walutowi czy popularne internetowe platformy obrotu.

Rozwój internetu sprawił, że każdy może zostać inwestorem na rynku Forex. Każdy kto posiada komputer wraz z dostępem do internetu może zostać uczestnikiem tego rynku walutowego.

Przed rozpoczęciem swojej przygody z inwestowaniem warto zapoznać się ze słownikiem pojęć. A przynajmniej z tymi podstawowymi zwrotami obowiązującymi na tym rynku.

Jeżeli nie chcemy zacząć od inwestowania własnych oszczędności to można przygotować się, sprawdzić swoje umiejętności na wirtualnym rynku. W którym nie inwestujemy realnych środków, a działanie rynku jest przybliżone do tego rzeczywistego. Jest to świetne pole testowe dla początkujących inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *