Otwarcie nowej pozycji czyli wejście na rynek może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy polega na natychmiastowym otwarciu wybranej pozycji. Natomiast drugi powiązanym jest z tak zwanym zleceniem oczekującym.

W tym przypadku otwarcie nowej pozycji nastąpi tylko gdy spełnione zostaną określone warunki. Jest to szczególnie ważne przy ogłoszeniu danych ekonomicznych. Nie da się przewidzieć zachowania rynku po opublikowaniu tych informacji. Możliwe jest jednak ustalenie pewnego poziomu cenowego, po którym nastąpi otwarcie pozycji.

W przypadku zleceń oczekujących można spotkać się z czterema przypadkami. Pierwszy nazywa się „Buy Stop” i dotyczy on otwierania pozycji długiej a więc nastawionej na wzrost kursu walutowego.

Zakładając wzrost kursu ustala się w tym poziom waluty po, którego osiągnięciu otwiera się pozycję. Drugą sytuacją przy zleceniu oczekującym jest „Sell Stop”. Jest to przypadek podobnym do pierwszego tylko z nastawieniem na spadek kursu.

Oczekując dalszego spadku ustala się poziom, od którego nastąpi otwarcie pozycji krótkiej. Pozostałe przypadki przeznaczone są dla doświadczonych inwestorów. Wynika to z tego, że w przypadku „Buy Limit” i „Sell Limit”, trader przewiduje wzrost ceny danego kursu poprzedzony nagłym spadkiem.

Analogicznie w przypadku spadku, długoterminowo przewiduje się spadek kursu, który poprzedzony zostanie krótkim okresem wzrostu. Jak widać trudność tych przypadków polega na przewidzeniu nie tylko krótkookresowych zmian kursu walutowego ale przede wszystkim jego położenia w długim okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *