Rynek Forex oferuje możliwość inwestowania swoich funduszy za pomocą strategii wzrostów i spadków kursu walutowego. Gra na wzrost polega na kupowaniu po niższej cenie waluty i odsprzedaniu jej gdy jej kursy jest wyższy.

Natomiast gra na spadek polega na sprzedaniu waluty gdy jej kurs jest wysoki i odkupieniu jej gdy jest on niższy. W obu przypadkach zarabiamy różnicę pomiędzy kupnem a sprzedażą czyli tak zwany spread walutowy.

W przypadku inwestowania na wzrost i spadek kursu na rynku Forex trzeba otworzyć specjalną pozycję. Przy wzroście jest to pozycja długa czyli kupić a przy spadku pozycja krótka czyli sprzedać.

Osoby inwestujące na wzrosty i spadki mają swoje specjalne określenia w języku giełdowym. Te grające na wzrost kursu nazywa się bykami. Wynika to z tego, że byk atakuje rogami od dołu do góry.

Natomiast graczy spadkowych nazywa się niedźwiedziami. W tym przypadku również wynika to ze sposobu ataku, z góry do dołu. Z założeń swoich strategii wynika, że byki nastawione są na hossę, a więc okres wzrostowy na giełdzie i natomiast niedźwiedzie na bessę, czyli okres spadków kursowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *